Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật của trang web Taixiuonlineuytin.net. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc về quyền riêng tư. Để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn và hiệu quả, chúng tôi đã thiết lập những nguyên tắc và quy định sau đây:

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của trang web Taixiuonlineuytin. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác liên quan.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, sản phẩm và thông tin liên quan đến trang web. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để liên hệ và gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi nếu bạn cho phép.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp an toàn vật lý, điện tử và quản lý phù hợp. Chúng tôi chỉ cho phép những người có nhiệm vụ chính xác và cần thiết truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Không Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyền Truy Cập Và Sửa Đổi

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các thông tin ở mục Liên Hệ.

Sử Dụng Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web.